PENGAR - Victoria Benedictsson

PENGAR

By Victoria Benedictsson

  • Release Date: 2015-05-12
  • Genre: Classics
PENGAR book review score

Score: (From 0 Ratings)

PENGAR Victoria Benedictsson Book Review Score: ★★★★★ 5/5 stars

VICTORIA BENEDICTSSON (1850–1888), som skrev under pseudonymen Ernst Ahlgren, tillhörde den grupp författare som har kallats ”åttiotalets kärna”; hit kan också räknas bland andra Oscar Levertin, Ola Hansson, Anne Charlotte Leffler och Alfhild Agrell. Nyckelord för denna författargeneration var verklighetsskildring, författarindividualitet, problemdebatt.

PENGAR book review; book recommendations; Classics books;.

@2019 – Just Read Book. All Right Reserved. justreadbook.com is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for website owners, to earn advertising fees by linking and advertising to amazon.com and any other website that may be affiliated with Amazon Service LLC Associates Program; As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.

Comments/Review section is closed