Filistin Cephesi İhaneti - Özden Aydın

Filistin Cephesi İhaneti

By Özden Aydın

  • Release Date: 2015-04-02
  • Genre: Military
Filistin Cephesi İhaneti book review score

Score: (From 0 Ratings)

Filistin Cephesi İhaneti Özden Aydın Book Review Score: ★★★★★ 5/5 stars

Düşman İngilizler, 19 Eylül 1918’de Nablus güneyinde batıdan-doğuya doğru 8, 7 ve 4. Orduların savundukları mevzilere karşı büyük bir taarruz harekâtı başlatmıştır. Düşman İngiliz işbirlikçisi Kamal ve ekibinin başında bulunduğu 7. Ordunun kabul edilemez bir şekilde yanındaki 8. ve 4. Ordulara haber vermeden ani bir surette kahpece, kalleşçe, sinsice ve gizlice geri çekilmesi, 8. ve 4. Orduların imhasına sebep olmuştur. Neticede Nablus Meydan Muharebesi olarak tarihe geçen bu çatışmalarda; Mareşal Liman Von Sanders’in Yıldırım Ordular Grubu bozguna uğramış, Cevat Paşanın 8. Ordusuyla kuruluşundaki Albay Refet (Bele)’in 22.Kolordusu imha olmuş, Kamal'ın 7.Ordusuyla kuruluşundaki Ali Fuat Paşanın (Cebesoy) 20.Kolordusu ve Albay Ismet (Inönü)’in 3.Kolordusu ağır zayiat vermiştir.Osmanlı'yı içten yıkarak Siyonist darbe ile TC'ni kuran gizli Yahudi Şabataycı Kamal ve ekibi Türk ve İslam Alemi'ni tarihin en kahpe ve kalleş ihanetini gerçekleştirerek mahvetmişlerdir.

Filistin Cephesi İhaneti book review; book recommendations; Military books;.

@2019 – Just Read Book. All Right Reserved. justreadbook.com is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for website owners, to earn advertising fees by linking and advertising to amazon.com and any other website that may be affiliated with Amazon Service LLC Associates Program; As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.

Comments/Review section is closed