Norrköpings historia - Carl Georg Starbäck & Mikael Jägerbrand

Norrköpings historia

By Carl Georg Starbäck & Mikael Jägerbrand

  • Release Date: 2014-12-30
  • Genre: Europe
Norrköpings historia book review score

Score: (From 0 Ratings)

Norrköpings historia Carl Georg Starbäck & Mikael Jägerbrand Book Review Score: ★★★★★ 5/5 stars

Under en mycket lång tid var Norrköping landets allra hetaste stad med en nyskapande industri. 

I dag är det storstäderna Stockholm och Göteborg som står för de flesta innovationerna och här i Norrköping har många av den tidens fabriker förvandlats till museer. 

I den här e-boken får du en beskrivning av Norrköping och dess spännande historia. Du får bland annat veta mer om de många kungar och drottningar som spelat en viktig roll i stadens utveckling.

Texten ger dig också en spännande inblick i hur man såg på Norrköping i slutet av 1800-talet då nybyggda fabriker och industrier hyllades och framhävdes av skribenter och författare. 

Den här texten skrevs av en av 1800-talets mest kända författare, Carl Georg Starbäck (1828–1885), som skrev en rad storsäljande populärhistoriska böcker.  Den här texten publicerade Starbäck under signaturen ”St” i tidskriften ”Svenska Familj-Journalen”.  Det fanns nog inte heller någon som var bättre lämpad att skriva om Norrköping eftersom Starbäck bodde här under större delen av sitt liv. 

Norrköpings historia book review; book recommendations; Europe books;.

@2019 – Just Read Book. All Right Reserved. justreadbook.com is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for website owners, to earn advertising fees by linking and advertising to amazon.com and any other website that may be affiliated with Amazon Service LLC Associates Program; As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.

Comments/Review section is closed