JavaScript. Zasady programowania obiektowego - Nicholas C. Zakas

JavaScript. Zasady programowania obiektowego

By Nicholas C. Zakas

  • Release Date: 2014-10-20
  • Genre: Computers
JavaScript. Zasady programowania obiektowego book review score

Score: (From 0 Ratings)

JavaScript. Zasady programowania obiektowego Nicholas C. Zakas Book Review Score: ★★★★★ 5/5 stars

Znajdziesz w niej szczegółowe omówienie obiektowych elementów języka JavaScript. Poznasz podstawowe różnice pomiędzy typami prostymi i referencyjnymi oraz dowiesz się, jak sobie z nimi radzić w trakcie pracy z tym językiem. W kolejnych rozdziałach zaznajomisz się ze specyfiką funkcji w JavaScripcie oraz nauczysz się rozpoznawać charakterystyczne elementy obiektów. Ponadto Twoją uwagę powinien zwrócić rozdział poświęcony konstruktorom, prototypom oraz technikom dziedziczenia. Ta książka jest obowiązkową lekturą dla wszystkich programistów tworzących programy w języku JavaScript.

JavaScript. Zasady programowania obiektowego book review; book recommendations; Computers books;.

@2019 – Just Read Book. All Right Reserved. justreadbook.com is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for website owners, to earn advertising fees by linking and advertising to amazon.com and any other website that may be affiliated with Amazon Service LLC Associates Program; As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.

Comments/Review section is closed