Poklici, trg dela in politika - Anton Kramberger

Poklici, trg dela in politika

By Anton Kramberger

  • Release Date: 2012-10-12
  • Genre: Social Science
Poklici, trg dela in politika book review score

Score: (From 0 Ratings)

Poklici, trg dela in politika Anton Kramberger Book Review Score: ★★★★★ 5/5 stars

Tekst je kompleksna študija trga dela. V njem gre za kritiko pretežno ekonomske obravnave trgov dela in za njihovo sociološko konceptualizacijo, s poudarkom na vlogi poklicnih akterjev, ki delujejo tudi izven posamičnih institucij in organizacij. Avtor ponudi izvirno konceptualizacijo trga dela, ki poleg organizacijskega vsebuje še poseben poklicni prostor. S tem je ustvarjena možnost, da bolje razumemo pojave statusne mobilnosti aktivnega prebivalstva, ki so prisotni poleg dohodkovnih prizadevanj ljudi. Avtor prikaže tudi genezo pojma `poklic` v slovenskem prostoru in pokaže, da je bil ta izvorno vezan na politično, šele v novejšem času pa pretežno na proizvodno sfero. Izvirni prispevek je tudi ureditev podatkovnih baz za Slovenijo, na katere prvič pri nas aplicira več znanih modelov mobilnostnih študij, zlasti Blau-Duncanov model statusnega dosežka. Podan je še sistematičen pregled poklicev oziroma poklicnih prostorov v Sloveniji, s posebno analizo korporativne socialistične ureditve, katere posledice segajo tudi v najnovejše tranzicijsko obdobje.

Poklici, trg dela in politika book review; book recommendations; Social Science books;.

@2019 – Just Read Book. All Right Reserved. justreadbook.com is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for website owners, to earn advertising fees by linking and advertising to amazon.com and any other website that may be affiliated with Amazon Service LLC Associates Program; As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.

Comments/Review section is closed