Národopisné múzeum v Smižanoch - Múzeum Spiša

Národopisné múzeum v Smižanoch

By Múzeum Spiša

  • Release Date: 2013-12-16
  • Genre: Europe
Národopisné múzeum v Smižanoch book review score

Score: (From 0 Ratings)

Národopisné múzeum v Smižanoch Múzeum Spiša Book Review Score: ★★★★★ 5/5 stars

Obec Smižany sa prvýkrát písomne spomína v listine kráľa Bela IV. z 24. marca 1254 pod menom „Sumug“ (Šumug) a „Villa Canis“ i „Villa caniferorum“ – obec vodičov loveckých psov. Dnes je to obec Slovenskej republiky s najväčším počtom obyvateľov – 8 000. Zároveň Smižany predstavujú bránu do Národného parku Slovenský raj, ktorý sa nachádza vo vzdialenosti len 1 km od obce. Národopisné múzeum v Smižanoch (pobočka Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi) je významnou kultúrnou inštitúciou v obci.
V roku 1971 bola v Smižanoch verejnosti sprístupnená expozícia Rodný dom kpt. Jána Nálepku – vojnový hrdina, ktorému ako jedinému Slovákovi bolo po vojne udelené najvyššie vyznamenanie II. svetovej vojny „Hrdina ZSSR in memoriam“.
V priestore múzejného komplexu v Smižanoch bola vybudovaná a v roku 1991 sprístupnená pre verejnosť národopisná expozícia pod názvom Ľudová kultúra dolného Spiša. Na ploche cca 300 m² je vystavených viac ako 600 kusov predmetov, ktoré dokumentujú hmotnú i nehmotnú kultúru od 2. polovice 19. storočia až do 1. polovice 20. storočia, t. j. obdobie, ktoré predstavuje vrchol vývoja slovenskej tradičnej kultúry.

Národopisné múzeum v Smižanoch book review; book recommendations; Europe books;.

@2019 – Just Read Book. All Right Reserved. justreadbook.com is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for website owners, to earn advertising fees by linking and advertising to amazon.com and any other website that may be affiliated with Amazon Service LLC Associates Program; As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.

Comments/Review section is closed