Illegal. Papirløs i Norge - Janne Kjellberg & Caroline Rugeldal

Illegal. Papirløs i Norge

By Janne Kjellberg & Caroline Rugeldal

  • Release Date: 2013-04-10
  • Genre: Social Science
Illegal. Papirløs i Norge book review score

Score: (From 0 Ratings)

Illegal. Papirløs i Norge Janne Kjellberg & Caroline Rugeldal Book Review Score: ★★★★★ 5/5 stars

Bildene av truende horder av innvandrere i norske og europeiske medier er overveldende. De fremstår som en uendelig, ansiktsløs strøm av illegale mennesker som det er naturlig å ønske å verne seg mot. Men blant alle dem som forsøker å få et bedre liv i Europa, finnes det bare enkeltmennesker. En av dem var Ismail. Illegal forteller historien om hvordan han levde fem år i skjul i Norge, før han til slutt forsvant sporløst.  
Hvordan er det mulig å overleve illegalt i en så velordnet sosialdemokratisk velferdsstat som den norske. Boka dokumenterer hvordan utviklingen av en strengere europeisk asylpolitikk gjør at mennesker uten gyldig oppholdstillatelse i stadig større grad behandles som kriminelle som interneres og isoleres fra det øvrige samfunnet.  
Forfatterne er tildelt Kulturdepartementets menneskerettighetspris for journalister for 2012.  
Janne Kjellberg (f. 1964) er journalist og jobber med kultur- og samfunnsstoff i NRK P2. Hun har produsert flere radiodokumentarer om papirløse for NRK. 
Caroline Rugeldal (f. 1975) er sosiolog og journalist. Hun jobber som vaktsjef i Dagsnytt 18 i NRK og har produsert flere radiodokumentarer om papirløse for NRK.

Illegal. Papirløs i Norge book review; book recommendations; Social Science books;.

@2019 – Just Read Book. All Right Reserved. justreadbook.com is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for website owners, to earn advertising fees by linking and advertising to amazon.com and any other website that may be affiliated with Amazon Service LLC Associates Program; As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.

Comments/Review section is closed