Tre themelet dhe argumentet e tyre - Muhamed ibn Abdulvehab & Agim Bekiri

Tre themelet dhe argumentet e tyre

By Muhamed ibn Abdulvehab & Agim Bekiri

 • Release Date: 2013-11-25
 • Genre: Islam
Tre themelet dhe argumentet e tyre book review score

Score: (From 0 Ratings)

Tre themelet dhe argumentet e tyre Muhamed ibn Abdulvehab & Agim Bekiri Book Review Score: ★★★★★ 5/5 stars

Nëse të pyet dikush: Cilat janë tre themelet që çdo njeri duhet t’i dijë, përgjigju: Ta njohë njeriu Zotin, fenë dhe pejgamberin e vet – Muhammedin, lavdia dhe mëshira qofshin mbi të.

Tre themelet dhe argumentet e tyre book review; book recommendations; Islam books;.

@2019 – Just Read Book. All Right Reserved. justreadbook.com is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for website owners, to earn advertising fees by linking and advertising to amazon.com and any other website that may be affiliated with Amazon Service LLC Associates Program; As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.

User reviews about this book

 • By
 • By
 • By
 • By
 • By
 • By
 • By
 • By
 • By
 • By

Comments/Review section is closed