Goj patrzy na Żyda. Dzieje braterstwa i nienawiści od Abrahama po współczesność - Piotr Kuncewicz

Goj patrzy na Żyda. Dzieje braterstwa i nienawiści od Abrahama po współczesność

By Piotr Kuncewicz

  • Release Date: 2010-01-01
  • Genre: History
Goj patrzy na Żyda. Dzieje braterstwa i nienawiści od Abrahama po współczesność book review score

Score: (From 0 Ratings)

Goj patrzy na Żyda. Dzieje braterstwa i nienawiści od Abrahama po współczesność Piotr Kuncewicz Book Review Score: ★★★★★ 5/5 stars

Zarys historii narodu żydowskiego i jego trudnych relacji z innymi nacjami w ciągu wieków życia w swoim dawnym i obecnym państwie oraz w czasach diaspory. Autor analizuje przyczyny pojawiania się antysemityzmu, z ciepłem i serdecznością pisze o dążeniach do zachowania tożsamości narodowej i kulturowej rozproszonych przez wieki na różnych kontynentach Żydów i ich wkładzie w cywilizacyjny dorobek ludzkości.

Książka jest rezultatem osobistej potrzeby Autora zmierzenia się z tą rozległą i budzącą namiętności problematyką dziejów powszechnych. Pisał ją w okresie 1994-1999, ale dojrzewał do niej od dziesiątków lat jako świadek epoki pieców i szoah, jako student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zafascynowany dziejami i kulturą duchową Śródziemnomorza i Bliskiego Wschodu, jako świadek powojennych dramatów Polski i równie dramatycznych konfliktów i powikłań polsko-żydowskich. To kolejny głos w dialogu polsko-żydowskim

Goj patrzy na Żyda. Dzieje braterstwa i nienawiści od Abrahama po współczesność book review; book recommendations; History books;.

@2019 – Just Read Book. All Right Reserved. justreadbook.com is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for website owners, to earn advertising fees by linking and advertising to amazon.com and any other website that may be affiliated with Amazon Service LLC Associates Program; As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.

Comments/Review section is closed