Psychopaplanina - Richard Ganz

Psychopaplanina

By Richard Ganz

  • Release Date: 2013-03-07
  • Genre: Psychology
Psychopaplanina book review score

Score: (From 0 Ratings)

Psychopaplanina Richard Ganz Book Review Score: ★★★★★ 5/5 stars

Dlaczego tak wielu ewangelicznych kaznodziejów krzyczy z ambony o Bożej mocy, a potem przerzuca emocjonalnie niezrównoważonych członków swego Kościoła do najbliższego terapeuty? Zarówno przywódcy kościelni, jak i zwykli członkowie wydają się wierzyć, że „eksperci” od psychologii mają odpowiedzi dla złamanych serc i dusz Bożych ludzi. Kiedy Kościoły oferują poradnictwo, jest ono często zabarwione domieszką świeckiej psychologii i psychoterapii, które przeniknęły do kościoła.

Psychopaplanina wyjaśnia rozbieżność pomiędzy świeckim i biblijnym poradnictwem i ukazuje niebezpieczeństwo włączenia świeckich technik do chrześcijańskiego podejścia. Ta książka uzbroi wierzących, którzy szukają biblijnych odpowiedzi na ból zrozpaczonego świata. Kiedy uprzedzenia wobec chrześcijaństwa stają się coraz bardziej wszechobecne w świeckiej psychologii, Kościół musi zwrócić się do prawdziwego źródło wszelkiego uleczenia. Ta książka wskaże drogę.

Dr Richard Gantz jest pastorem i doradcą w kanadyjskiej prowincji Ontario. Jest założycielem i prezydentem Ottawa Theological Hall, gdzie wykłada biblijną psychologię i poradnictwo.

Psychopaplanina book review; book recommendations; Psychology books;.

@2019 – Just Read Book. All Right Reserved. justreadbook.com is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for website owners, to earn advertising fees by linking and advertising to amazon.com and any other website that may be affiliated with Amazon Service LLC Associates Program; As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.

Comments/Review section is closed