Když gangsteři ovládli Londýn - Edgar Wallace

Když gangsteři ovládli Londýn

By Edgar Wallace

  • Release Date: 2012-10-22
  • Genre: British Detectives
Když gangsteři ovládli Londýn book review score

Score: (From 0 Ratings)

Když gangsteři ovládli Londýn Edgar Wallace Book Review Score: ★★★★★ 5/5 stars

Dnes již klasický detektivní román, mající spád dramatické reportáže, líčí vpád dvou chicagských zločineckých gangů do Londýna. Vydírání boháčů, vládních činitelů, provázené řadou bestiálních, zastrašujících vražd, válka mezi gangy a posléze jejich spojení v útvar ještě strašnější uvádějí do pohotovosti Scotland Yard a nakonec i vládu, která činí radikální zákonná opatření. V čele stíhání zločinců stojí dva přátelé reprezentující dvě detektivní školy.

Když gangsteři ovládli Londýn book review; book recommendations; British Detectives books;.

@2019 – Just Read Book. All Right Reserved. justreadbook.com is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for website owners, to earn advertising fees by linking and advertising to amazon.com and any other website that may be affiliated with Amazon Service LLC Associates Program; As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.

Comments/Review section is closed