Cerddoniol! - Dulais Rhys

Cerddoniol!

By Dulais Rhys

  • Release Date: 2012-08-19
  • Genre: Music
Cerddoniol! book review score

Score: (From 0 Ratings)

Cerddoniol! Dulais Rhys Book Review Score: ★★★★★ 5/5 stars

‘O enau plant bychain …‘ medd y Beibl; ‘Gan y gwirion y ceir y gwir’ medd y dywediad, ac hoff ymadrodd fy Anti Mary oedd: ‘Plant yw plant ar bum cyfandir’.Beth bynnag fo’ch athroniaeth am yr ifanc, pleser o’r mwyaf gennyf yw cyflwyno Cerddoniol! i holl athrawon cerddoriaeth uwchradd Cymru … ac i’w disgyblion goddefgar! Nid gwneud hwyl am ben plant yw bwriad y casgliad hwn, ond rhoi’r cyfle i eraill rannu’r mwynhad a gefais wrth gasglu’r atebion hynod hyn.Gwall sillafu yw ambell ateb ‘anghywir’. Mewn rhai atebion, daeth rhesymeg meddwl y disgybl yn amlwg wrth i fi feddwl am yr ateb, ond erys ambell ateb y tu hwnt i bob synnwyr, rhesymeg a dealltwriaeth.

Cerddoniol! book review; book recommendations; Music books;.

@2019 – Just Read Book. All Right Reserved. justreadbook.com is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for website owners, to earn advertising fees by linking and advertising to amazon.com and any other website that may be affiliated with Amazon Service LLC Associates Program; As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.

Comments/Review section is closed