Microsoft Word 2010 pre začiatočníkov - Jaroslav Mráz & Pavol Holeš

Microsoft Word 2010 pre začiatočníkov

By Jaroslav Mráz & Pavol Holeš

  • Release Date: 2012-02-16
  • Genre: Computers
Microsoft Word 2010 pre začiatočníkov book review score

Score: (From 0 Ratings)

Microsoft Word 2010 pre začiatočníkov Jaroslav Mráz & Pavol Holeš Book Review Score: ★★★★★ 5/5 stars

Kniha obsahuje základné kroky pre ovládanie Microsoft Word 2010 a je určená pre začiatočníkov. Taktiež pre používateľov starších verzií Microsoft Office umožňuje, vďaka vysvetleniu rozdielov používateľského rozhrania, jednoduchší a zrozumiteľnejší prechod na najnovšiu verziu. 
Táto kniha je prvá zo série a pôvodne slúžila ako doplnok k výukovému kurzu s výkladom lektora. Keďže, ako odborníci z oblasti IT, sa stále stretávame s tým, že používatelia majú problém s ovládaním balíka Microsoft Office, alebo prechodom na jeho najnovšiu verziu, rozhodli sme sa celú sériu sprístupniť všetkým a bezplatne. 
Tím Allycom Vám praje prijemné čítanie a veľa úspechov pri práci s programom Microsoft Word 2010.

Microsoft Word 2010 pre začiatočníkov book review; book recommendations; Computers books;.

@2019 – Just Read Book. All Right Reserved. justreadbook.com is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for website owners, to earn advertising fees by linking and advertising to amazon.com and any other website that may be affiliated with Amazon Service LLC Associates Program; As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.

Comments/Review section is closed