Från Skåne - Ernst Ahlgren & Victoria Benedictsson

Från Skåne

By Ernst Ahlgren & Victoria Benedictsson

  • Release Date: 2019-07-22
  • Genre: Short Stories
Från Skåne book review score

Score: (From 0 Ratings)

Från Skåne Ernst Ahlgren & Victoria Benedictsson Book Review Score: ★★★★★ 5/5 stars

"Där låg en glans i hennes ögon, en smidighet i hennes rörelse, som icke var spelad. Hon blev firad och observerad, men för kandidaten ägde hon knappast ett ord." Med "Från Skåne" debuterade Victoria Benedictsson som författare 1884. Verket består av noveller som är baserade på Benedictssons egna liv och erfarenheter. Genom berättelserna får vi ett realistiskt litterärt porträtt av en ung kvinna under andra halvan av 1800-talet. Kvinnors liv och verklighet under denna tid observeras av Benedictsson med sällsynt träffsäkerhet i detta unika tidsdokument.

Från Skåne book review; book recommendations; Short Stories books;.

@2019 – Just Read Book. All Right Reserved. justreadbook.com is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for website owners, to earn advertising fees by linking and advertising to amazon.com and any other website that may be affiliated with Amazon Service LLC Associates Program; As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.

Comments/Review section is closed