ECMAScript 6. Przewodnik po nowym standardzie języka JavaScript - Nicholas C. Zakas

ECMAScript 6. Przewodnik po nowym standardzie języka JavaScript

By Nicholas C. Zakas

  • Release Date: 2017-08-02
  • Genre: Computers
ECMAScript 6. Przewodnik po nowym standardzie języka JavaScript book review score

Score: (From 0 Ratings)

ECMAScript 6. Przewodnik po nowym standardzie języka JavaScript Nicholas C. Zakas Book Review Score: ★★★★★ 5/5 stars

Oto podręcznik przeznaczony dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych programistów JavaScriptu, którzy korzystają ze środowiska przeglądarki WWW lub Node.js. Omówiono tu zagadnienia wiązania bloków, ciągów tekstowych, wyrażeń regularnych, a także zmiany wprowadzone w funkcjach. Przedstawiono pełne wprowadzenie do typów obiektów oraz składni, które pojawiły się w JavaScripcie wraz ze specyfikacją ECMAScript 6. Nie zabrakło przykładów kodu działającego w dowolnym środowisku JavaScriptu. Dodatkowo zaprezentowano zmiany wprowadzone wraz z nowym standardem ECMAScript 7 (2016).

ECMAScript 6. Przewodnik po nowym standardzie języka JavaScript book review; book recommendations; Computers books;.

@2019 – Just Read Book. All Right Reserved. justreadbook.com is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for website owners, to earn advertising fees by linking and advertising to amazon.com and any other website that may be affiliated with Amazon Service LLC Associates Program; As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.

Comments/Review section is closed