Geneza culturii române moderne. Instituțiile scrisului și dezvoltarea identității naționale 1700-1900 - Alex Drace-Francis

Geneza culturii române moderne. Instituțiile scrisului și dezvoltarea identității naționale 1700-1900

By Alex Drace-Francis

  • Release Date: 1900-01-22
  • Genre: Europe
Geneza culturii române moderne. Instituțiile scrisului și dezvoltarea identității naționale 1700-1900 book review score

Score: (From 0 Ratings)

Geneza culturii române moderne. Instituțiile scrisului și dezvoltarea identității naționale 1700-1900 Alex Drace-Francis Book Review Score: ★★★★★ 5/5 stars

Alfabetizare, modernizare instituțională, dezvoltarea unei literaturi naționale, formarea unui stat independent: iată câteva fenomene asociate de mult cu experiența istorică românească din secolele al XVIII-lea și al XIX-lea. Dar care este relația dintre ele, cum s-au influențat reciproc și în ce context global și-au făcut apariția? Alex Drace-Francis propune o reevaluare critică a proceselor de creare a instituțiilor culturale și educaționale în Principatele Române și în Vechiul Regat, în lumina teoriilor recente din științele sociale. De-a lungul a douăzeci de capitole concise, dar întemeiate pe o amplă cercetare a surselor interne și externe, Alex Drace-Francis oferă o prezentare originală a principalelor linii de dezvoltare și în același timp o serie de contribuții noi la dezbaterile istoriografice internaționale privind educația, cultura tiparului, formarea statului și identitatea națională.

Geneza culturii române moderne. Instituțiile scrisului și dezvoltarea identității naționale 1700-1900 book review; book recommendations; Europe books;.

@2019 – Just Read Book. All Right Reserved. justreadbook.com is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for website owners, to earn advertising fees by linking and advertising to amazon.com and any other website that may be affiliated with Amazon Service LLC Associates Program; As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.

Comments/Review section is closed