E logo, temos razóns para ser nacionalistas? - Henrique Del Bosque Zapata

E logo, temos razóns para ser nacionalistas?

By Henrique Del Bosque Zapata

  • Release Date: 2014-09-22
  • Genre: Essays
E logo, temos razóns para ser nacionalistas? book review score

Score: (From 0 Ratings)

E logo, temos razóns para ser nacionalistas? Henrique Del Bosque Zapata Book Review Score: ★★★★★ 5/5 stars

O nacionalismo ten unha serie de valores que cómpre salientar. Defende unha serie de bens que son fundamentais na conformación da vida dos individuos: a historia da comunidade, a lingua, a cultura e a identidade, entre outros. Neste libro preténdese argumentar a prol do enorme valor que estes aspectos posúen de seu, así como da lexitimidade de todos os pobos a decidir o seu futuro con total liberdade. Os dereitos colectivos non están en colisión cos dereitos individuais: ambos se complementan na consecución de sociedades solidarias e igualitarias. O exercicio do dereito de autodeterminación deber ser unha garantía de democracia e de solución pacífica de conflitos na procura dunhas relacións internacionais máis xustas e equitativas. O nacionalismo procura o recoñecemento das creacións comunitarias e o dereito a poder vivir en pé de igualdade entre todos os pobos e nacións. A dignidade individual dificilmente pode reclamarse cando se nega a existencia como pobo.

E logo, temos razóns para ser nacionalistas? book review; book recommendations; Essays books;.

@2019 – Just Read Book. All Right Reserved. justreadbook.com is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for website owners, to earn advertising fees by linking and advertising to amazon.com and any other website that may be affiliated with Amazon Service LLC Associates Program; As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.

Comments/Review section is closed