Figura spiritului creator - Eugen Negrici

Figura spiritului creator

By Eugen Negrici

  • Release Date: 2016-06-14
  • Genre: Literary Criticism
Figura spiritului creator book review score

Score: (From 0 Ratings)

Figura spiritului creator Eugen Negrici Book Review Score: ★★★★★ 5/5 stars

Figura spiritului creator este al doilea volum dintre cele trei cunoscute sub titlul generic „Ciclul imanenței literaturii“. Plasat între Expresivitatea involuntară și Imanența literaturii, studiul este dedicat analizei procesului subtil de geneză și execuție ale operei artistice, care niciodată nu este rodul exclusiv al inspirației sau al geniului, ci este determinat de nenumărați factori interiori și exteriori, mai mult sau mai puțin favorabili. Sub titluri memorabile ca „Euforia noviciatului“ (Antim Ivireanul), „Elanul ingenuu“ (I. Heliade-Rădulescu), „Nepăsarea suverană“ (Nichita Stănescu), „Expansiunea clișeului“ (M.H. Simionescu), „Refuzul rostirii stereotipe“ (Urmuz), „Sub presiunea delimitărilor“ (Marin Sorescu), Eugen Negrici reconstituie, analizînd și contextualizînd operele, întreaga istorie a producerii lor și restaurează, ca un arheolog, „din cioburi“ portretul eroului principal, artistul, alături de cîteva dintre uneltele sale.

Figura spiritului creator book review; book recommendations; Literary Criticism books;.

@2019 – Just Read Book. All Right Reserved. justreadbook.com is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for website owners, to earn advertising fees by linking and advertising to amazon.com and any other website that may be affiliated with Amazon Service LLC Associates Program; As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.

Comments/Review section is closed