Jelky András kalandjai - Lajos Hevesi

Jelky András kalandjai

By Lajos Hevesi

  • Release Date: 2016-03-09
  • Genre: Fiction
Jelky András kalandjai book review score

Score: (From 0 Ratings)

Jelky András kalandjai Lajos Hevesi Book Review Score: ★★★★★ 5/5 stars

,,Amikor hosszú hónapok után András hajója elhagytaa császárságpartjait, és ő kigöngyölte maga elé a megkötött kereskedelmi szerződésokmányát, bizony maga is hitetlenkedve nézte, hogy a mikádókicifrázott névaláírása mellett az ő egyszerű magyar neve képviseltea másik szerződő felet, az akkor hatalmasHolland Királyságot. Nagydicsőséget jelentettez az okmány, hiszen amiben annyi kiváló emberhiába fáradozott, azt Jelky András sikeresen megvalósította, ésnevét méltán emlegették a diplomáciaés a kereskedelem köreibenmindenütta világon.Múltak az évek, és már úgy látszott, hogy azt az embert, akit a sorsannyira és annyiszor meghurcolt, végre a szerencse igazán a karjábaveszi. Munkásságátsoha nem csúfították kudarcok, családi boldogságátnem háborították kegyetlen csapások, egészségbenés nyugalombanélt, kisfia, kislánya már iskolás gyerekekké serdültek..."

Jelky András kalandjai book review; book recommendations; Fiction books;.

@2019 – Just Read Book. All Right Reserved. justreadbook.com is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for website owners, to earn advertising fees by linking and advertising to amazon.com and any other website that may be affiliated with Amazon Service LLC Associates Program; As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.

Comments/Review section is closed