Sted, (U)lighed og Køn - Stine Thidemann Faber, Helene Pristed Nielsen & Kathrine Bjerg Bennike

Sted, (U)lighed og Køn

By Stine Thidemann Faber, Helene Pristed Nielsen & Kathrine Bjerg Bennike

  • Release Date: 2015-07-08
  • Genre: Politics & Current Events
Sted, (U)lighed og Køn book review score

Score: (From 0 Ratings)

Sted, (U)lighed og Køn Stine Thidemann Faber, Helene Pristed Nielsen & Kathrine Bjerg Bennike Book Review Score: ★★★★★ 5/5 stars

Denne kortlægning præsenterer en selekteret oversigt over eksisterende forskning og faglitteratur om køn, uddannelse og befolkningsstrømme i yderområderne i de nordiske lande. De nordiske lande står overfor en række udfordringer, som ikke bør/kan forstås, og ej heller løses, uden at medtænke et kønsperspektiv. Det drejer sig bl.a. om ændrede levevilkår som følge af globale forandringer, stagnerende eller negativ økonomisk udvikling, nedgang i antallet af arbejdspladser (især i de traditionelle mandefag) samt ikke mindst migration og affolkning, hvilket blandt skyldes, at områdernes unge (især kvinderne) flytter til de større byer for at tage en uddannelse. Der er tale om udfordringer, som ikke bare har stor betydning for områdernes levedygtighed og sammenhængskraft, men også for de mænd og kvinder, der bor her, og for deres indbyrdes sociale relationer.

Sted, (U)lighed og Køn book review; book recommendations; Politics & Current Events books;.

@2019 – Just Read Book. All Right Reserved. justreadbook.com is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for website owners, to earn advertising fees by linking and advertising to amazon.com and any other website that may be affiliated with Amazon Service LLC Associates Program; As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.

Comments/Review section is closed