Rum för läsande - Ulf Eriksson

Rum för läsande

By Ulf Eriksson

  • Release Date: 1990-01-01
  • Genre: Essays
Rum för läsande book review score

Score: (From 0 Ratings)

Rum för läsande Ulf Eriksson Book Review Score: ★★★★★ 5/5 stars

Det viktigaste rummet i Ulf Erikssons essäsamling är storstaden. Författaren vill "läsa" staden för att om möjligt hitta dess "medvetande", dess "minne" och "förhoppningar". Resultatet har blivit en guidad tur genom en samtidspräglad labyrint av böcker och stadslandskap.

Ulf Eriksson, född 1958, är poet, romanförfattare och kritiker.

Rum för läsande book review; book recommendations; Essays books;.

@2019 – Just Read Book. All Right Reserved. justreadbook.com is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for website owners, to earn advertising fees by linking and advertising to amazon.com and any other website that may be affiliated with Amazon Service LLC Associates Program; As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.

Comments/Review section is closed