Obežník – Apríl 2015 - Ewald Frank

Obežník – Apríl 2015

By Ewald Frank

  • Release Date: 2015-03-19
  • Genre: Bible Studies
Obežník – Apríl 2015 book review score

Score: (From 0 Ratings)

Obežník – Apríl 2015 Ewald Frank Book Review Score: ★★★★★ 5/5 stars

Celé posolstvo času konca sa pred našimi očami napĺňa. Je to časové obdobie, o ktorom náš Pán povedal: „Tak aj vy, keď uvidíte, že sa to všetko deje, vedzte, že je blízko kráľovstvo Božie.“ (Lukáš 21:28–36) Z Jeho milosti máme biblickú orientáciu Slovom proroctva a môžeme jasne vidieť znamenia času vo všetkých oblastiach. Výkrik, volanie k prebudeniu je stále hlasnejšie a zaznieva teraz po celom svete, tak aby sa všetci biblicky veriaci zobudili z duchovného spánku: „Hľa, ženích ide! Vyjdite mu v ústrety!“ (Matúš 25:1–10)

Obežník – Apríl 2015 Ewald Frank epub; Obežník – Apríl 2015 read online; Obežník – Apríl 2015 book review; book recommendations; Obežník – Apríl 2015 Audiobook; Bible Studies books;.

Leave here your review