Isaac Newton - James Gleick

Isaac Newton

By James Gleick

  • Category Genre: Biographies & Memoirs
  • Release Date: 2013-12-04
  • Author: James Gleick
Our rating: 5/5 stars

Score: (From 0 Ratings)
Check eBook ☑

Check Audiobook ♫

Isaac Newton by James Gleick read book description online

Isaac Newton (1643–1727) föddes i en värld av mörker, ovisshet och magi. Han saknade föräldrar, älskarinnor, vänner och grälade bittert med de framstående män som korsade hans väg. Han höljde sitt arbete i hemlighetsfullhet och lyckades upptäcka mer av den väsentliga kärnan i människans kunskap än vad någon annan gjort, vare sig förr eller senare. Newton var den moderna världens chefsarkitekt. Det var han som löste de uråldriga filosofiska gåtorna om ljus och rörelse, och det var i praktiken han som upptäckte gravitationen. Genom att visa hur man förutsäger himlakropparnas omloppsbanor kunde han fastställa vår plats i universum. Det som Newton kom fram till utgör än idag själva kärnan i det vi vet. James Gleick berättar inträngande om Newton som person och hur hans personlighet och upplevelser ledde fram till de vetenskapliga upptäckterna. Gleicks berättelse är skriven nästan som en roman med syftet att få människan Newton att framträda, inte bara vetenskapsmannen och hans upptäckter. Recensenter i USA utnämner Gleick till en av de bästa skildrarna av populärvetenskap för läsare utan specialkunskaper. Isaac Newton nominerades till Pulitzerpriset 2003 och är en storsäljare i USA.

Conclusion: We hope you will enjoy this book. We rated it with 5 stars from 5.

tags: Isaac Newton James Gleick epub; Isaac Newton James Gleick read online; Isaac Newton read online; read Isaac Newton; Isaac Newton by James Gleick eBOOK; Isaac Newton ePUB; Isaac Newton book review; Isaac Newton book summary; book recommendations; book review blog; book summary website; Isaac Newton Audiobook; James Gleick; Biographies & Memoirs books; books to read Isaac Newton.

User Comments