Diccionario Ingles-Español-Tagalog - Sofronio G. Calderón

Diccionario Ingles-Español-Tagalog

By Sofronio G. Calderón

  • Release Date: 2007-03-04
  • Genre: Dictionaries & Thesauruses
Diccionario Ingles-Español-Tagalog book review score

4 Score: 4 (From 19 Ratings)

Diccionario Ingles-Español-Tagalog Sofronio G. Calderón Book Review Score: ★★★★★ 5/5 stars

Hango sa kahusayan ni Sofronio G. Calderón sa wikang Ingles, Español, at Tagalog, ang diccionariong ito ay magdudulot ng kalinawagan ukol sa paggamit ng mga salitang naiakda. Pero higit pa sa roon, ito’y sulyap din sa pamamaraan ng pagtatalayakan noong panahon pa ng mga Kastila–at kung paano ito nagbago sa panahon natin ngayon.

Diccionario Ingles-Español-Tagalog Sofronio G. Calderón epub; Diccionario Ingles-Español-Tagalog read online; Diccionario Ingles-Español-Tagalog book review; book recommendations; Diccionario Ingles-Español-Tagalog Audiobook; Dictionaries & Thesauruses books;.

User reviews about this book

  • By
  • By
  • By
  • By
  • By
  • By
  • By
  • By

Leave here your review